top of page
Technival condition of biomass boiler

Kodėl pasirinkti biokuro katilinių techninės būklės įvertinimą?

  • Gaunate išsamų įrangos techninės būklės ar technologinio proceso įvertinimą.

  • Patyrusi ekspertų komanda.

  • Techninės išvados su rekomendacijomis.

  • Galimybė laiku atlikti įrangos techninės priežiūros servisą, optimizuoti technologinius procesus, mažinti energetines sąnaudas.

White Background

AUDITO RŪŠYS

KURO IR PELENŲ TRANSPORTERIŲ NUSIDEVĖJIMO

MŪRO BŪKLĖS

ENERGETINIS AUDITAS

PAKUROS NUSIDEVĖJIMO

DŪMŲ VALYMO SISTEMOS BŪKLĖS

KITI AUDITAI

Techninės būklės įrenginių įvertinimo eiga

  1. Apimčių nustatymas – įvertiname Jūsų techninės užduoties poreikius, aptariame techninės būklės įvertinimo paruošiamuosius kriterijus, nustatome audito apimtis. 

  2. Resursų parinkimas - priklausomai nuo įrangos kategorijos ar technologinio proceso apimčių, formuojama patyrusi specialistų komanda. Gali būti pasitelkiami skirtingų sričių specialistai (pvz. inžinieriai-derintojai, konstruktoriai, elektrikos ir automatikos specialistai, technologinių procesų optimizavimo specialistai ir kt.)

  3. Rezultatų analizė, išvados – pateikiame įrangos techninės būklės įvertinimo rezultatus su išvadomis. Išvadose aprašomos rekomendacijos dėl atskirų komponentų ar dalių keitimo. Vertinus technologinį procesą ar jo optimizavimą atsižvelgiama į energinio efektyvumo keliamus tikslus ir Jūsų poreikius.

Biomass boiler plant by Energy ON
bottom of page