top of page
Energy consumption audit of industrial facilities and technological processes

Pramonės įrenginių ir technologinių procesų energijos vartojimo auditas

 • Norint įvertinti esamą pastato būklę ir atsižvelgiant į tai užtikrinti, kad kiekvienas pastate esantis ir energiją naudojantis įrenginys veiktų kuo efektyviau. Tik tokiu būdu, kai jo veikimas yra būtinas, naudojamas optimalus energijos kiekis, kuris gali užtikrinti komforto sąlygas.

 • Šie sprendimai leidžia sumažinti visų pastato sistemų tiek šilumos, vėdinimo, vandens, apšvietimo resursus. Pateikiami vertinimai, kiek energijos sutaupys kiekviena priemonė, per kiek laiko jų įgyvendinimas atsipirks.

 • Taip pat atliekamas sausumos kelių transporto (krovininės paskirties) priemonių auditas.

PAGRINDINĖS NAUDOS

Energetinio audito etapai

 1. Audito atlikimas pagal patvirtintas Energetikos agentūros parengtas (ENA) metodikas, atlieka atestuotas auditorius;

 2. Esamos sistemos duomenų surinkimas;

 3. Energijos, šalto vandens sąnaudų ir išlaidų analizė;

 4. Techninių parametrų tikrinimas, energetinių parametrų matavimai;

 5. Faktinis sistemų poreikio vertinimas;

 6. Tikslių investicijų skaičiavimas ir priemonių atsipirkimas;

 7. Ataskaitos pristatymas, konsultavimas priemonių diegimo klausimais;

 8. Preliminarūs sprendimai, pateikiant komercinius pasiūlymus.

bottom of page